Tobak skall vara för fritidsanvändning och avslappning. Med det sagt vet vi att tobaksbruk kan vara farligt för både hälsan och omgivningen. Vi förstår användningsområdet sedan många år tillbaka, därför följer vi tobakslagen noggrant. Butiksnamn har tillstånd från sin lokala kommun via Folkhälsomyndigheten för att kunna erbjuda tobaksvaror till konsumenter. Alla tobaksförpackningar vi erbjuder innehåller hälsovarningar. De hälsovarningar förklarar vad de negativa effekter som tobaksvaror har på människors hälsa eller andra oönskade följder av tobaksbruket. Syftet med hälsovarningarna är främst att upplysa konsumenterna om riskerna med tobaksbruket som vi är transparanta med att kommunicera vid förfrågning. Alla som arbetar på Stockholms Turaffär utbildas inom tobak och hälsa kring det.